Rassegna Stampa

web SardegnaOggi.it

Frius meda, in Sardigna nd'arribat sa nie

Fonte: web SardegnaOggi.it
18 dicembre 2017


Frius meda, in Sardigna nd'arribat sa nie
Su frius atacat a s'Itàlia e a sa Sardigna. Sa chida de paschighedda at a cumentzare cun d'unu clima frius a càusa de sos bentos de tramuntana e a pustis de Bora e Gregale ca at a suffiare in totus is regiones. Est su ca narat su giassu de su meteo.it

In particulare s'àera frita at a arribare dae su Nord Europa e at à fèrrere sa Sardigna in sas dies 18 e 19 de su mese de nadale: in custas dies est previdida abba ma puru nie a cùcuru. Tempus prus bellu in s'àtera regiones. Martis 19 de su mese de nadale sa Bora at à essere responsàbile de medas nues e prezipitatziones in sa banda orientale de Sardigna e in su mare Adriàticu.